صفحه اصلی | اخبار | سیاسی | پژوهشی | پرورشی | اجتماعی | نیروی انسانی | تربیت بدنی | حلقه های صالحین | پایگاه های بسیج | تصاویر | بخش نامه ها | کلام آسمانیان | استفتائات | بصیرت

همایش حلقه های صالحین در کانون بسیج فرهنگیان شهید بهشتی باحضور مسوولین بسیج وسرجلقه های صالحین مدارس ناحیه برگزار شد.
مرحله دوم ضمن خدمت اعضای حلقه صالحین فرهنگیان کانون بسیج ف رهنگیان شهید بهشتی اعلام شد 
جهت ارتقای سطح علمی ،بصیرتی همکاران بسیجی یک دوره ضمن خدمت سبک زندگی برمبنای آموزه های دینی ویژه اعضای حلقه صالحین توسط کانون بسیج فرهنگیان ناحیه به شرح پیوست برگزار میگردد لذا از همکاران فوق االذکر جهت ثبت ئام دعوت بعمل می آید. جهت ارتقای سطح علمی سرحلقه ها ومربیان حلقه  های صالحین از سوی کانون بسیج فرهنگیان شهید بهشتی  یک دوره  ضمن خدمت   به شرح پیوست برگزار خواهد شد لذا از همکاران فوق الذکر جهت ثبت نام دعوت بعمل می آید.
به:واحد های آموزشی،مجتمع های آموزشی وپرورشی،سالن ها 

  موضوع: ارسال فوری ثبت فعالیت همکاران بسیجی
 مدیرگروه محترم مدارس در زنگهای تفریح ایام دهه بصیرت اجراء می نمایند

  
عکس هفتهورود کاربران

شناسه کاربری :
رمز عبور :

نظرسنجی

از خدمات سایت رضایت دارید؟