صفحه اصلي > مدیریت نیروی انسانی > تجدید بیعت با امام خامنه ای

تجدید بیعت با امام خامنه ای


14 خرداد 1390. نويسنده: maleki

امروز همه آمده بودند تابه امام راحل بعد بیست ودوسال فراق بگویند هنوز درقلب وجانمان هستی ودراین میان بسجیان کانون بسیج فرهنگیان شهید بهشتی ناحیه 2 آمده بودند تاباآحاد ملت ضمن تجدید میثاق باآرمانهای امام خمینی ره وبیعت مجدد باولی امر مسلمین جهان اما م خامنه ای یک صدا فرایاد برآرند جهان بداند اگر چه  امام راحل درمیان مانیست  ولی ماجان فدای خامنه ای می کنیم چراکه خامنه ای خمینی دیگراست ولایتش ولایت حیدر است 


بازگشت